Tarieven

Kennismakingsgesprek Gratis
Intakegesprek 60 min. €75,-
Speltherapie sessie 45 min. €75,-
Oudergesprek 60 min. €75,-
Observatie / gesprek school €75,-
Verslag voor derden €75,-
PGB, het door de gemeente vastgestelde tarief voor behandeling
Kennismakingsgesprek Gratis
Intakegesprek 60 min.
€ 75,-
Speltherapie sessie 45 min.
€ 75,-
Ouder gesprek 60 min.
€ 75,-
Observatie / gesprek school € 75,-
Verslag voor derden €75,-
PGB, het door de gemeente vastgestelde tarief voor behandeling

Vergoeding

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt speltherapie (gedeeltelijk) via de  aanvullende verzekering. Neem dus altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of de zorgverzekeraar tot vergoeding overgaat en de voorwaarden die uw zorgverzekeraar daarbij stelt.

Op deze site staat welke verzekeraars speltherapie vergoeden. Praktijk Toebie is niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan en adviseert contact op te nemen met de eigen verzekering. Op www.registervaktherapie.nl kunt u zien dat de therapeut opgenomen is in het register vaktherapie.

Rotterdam heeft een VGZ pakket voor inwoners met lage inkomens.

Informatie persoongebonden budget (PGB)

Ouders hebben keuzevrijheid om een vaktherapeut / speltherapeut te kiezen als hulpverlening voor het kind, dit staat in de jeugdwet

Speltherapie/ vaktherapie kan betaald worden uit het PGB. Deze is aan te vragen met een modelzorgovereenkomst. Deze is te downloaden op de website van uw gemeente. Als therapeut vul ik hiervan ook een gedeelte in.
Voor meer informatie hierover kunt u naar deze pagina

Er moet sprake zijn van problematiek maar deze hoeft niet gediagnosticeerd te zijn.

Ouders hebben een gesprek met het wijkteam / CJG waarna het wijkteam akkoord kan geven.

Als aanvulling op de aanvraag kan een brief van de huisarts, school, gezinscoach of een voorlopig behandelplan van de therapeut toegevoegd worden zodat de hulpvraag duidelijk is en de kans op toekenning vergroot wordt.