Client centered speltherapie

Client centered speltherapie valt onder vaktherapie. Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren, waarbij spel of andere non-verbale vormen van communiceren als middel worden gebruikt om het kind of de jongere te begrijpen en te helpen. Ze mogen over hun problemen praten maar dit hoeft niet omdat het spel voor hen spreekt. In fantasiespel kunnen ze hun gevoelens uiten, bijvoorbeeld woede, angst of verdriet. Door met moeilijke emoties te spelen en deze te beleven kan het kind ervaringen verwerken. De speltherapeut helpt door mee te spelen en er woorden aan te geven om in het spel te experimenteren met nieuwe strategie├źn en nieuwe vormen van gedrag.

Kinderen van 3 tot 12 jaar.

Kinderen van 3-12 jaar gebruiken spel als communicatie- en expressiemiddel. Voor kinderen is dit een natuurlijke manier om zich te uiten. Zij kunnen hun belevingswereld in het spel laten zien.

Jongeren van 12-18 jaar en volwassenen

Speltherapie is ook geschikt voor jongeren van 12-18 jaar en volwassenen die het lastig vinden om over hun problemen praten of er juist wel over praten en denken, maar emotioneel gezien blokkeren. Een non-verbale manier van communiceren is helpend. De gevoelens kunnen er makkelijker zijn als er niet per se over gepraat hoeft te worden, maar ze beleefd kunnen worden door samen actief bezig te zijn. In de sessie sluit ik aan bij de jongere op een manier die bij zijn/haar leeftijd, interesses en uitingsvormen passen. Je kunt hierbij denken aan spelbeelden (bijvoorbeeld een gezinsopstelling met dieren), toneel, verhalen, muziek, sport, spel, in de natuur zijn of koken.

De mens is pas echt mens als hij speelt
- Friedrich Schiller

Jij mag naar Speltherapie!

Een keer in de week kom je 45 minuten in de spelkamer spelen. Er zijn verschillende spullen waar we mee kunnen spelen, zoals playmobil, zand, klei, verf, hout en muziekinstrumenten. Ook verhalen maken, koken, sporten, naar buiten, op de trampoline of met de dieren is mogelijk. Jij kan kiezen wat je wilt doen en ik speel of doe met je mee. Soms bedenkt ik ook een opdracht.

Meestal kom je tussen de 15-20 keer, dit hangt er van af waarom je komt, wat de vragen van jou en je ouders zijn.

Met je ouders of begeleiders heb ik vooraf een gesprek. Als jij 12 jaar of ouder bent, mag je overleggen of je mee komt naar dat gesprek. Daarna is er om de vijf keer spelen een gesprek met ouders of met jou en je ouders. Voor het gesprek vraag ik aan jou wat ik tegen je ouders mag zeggen. Jij bent daar dus de baas over. Tijdens de eerste vijf keer spelen leren we elkaar kennen. We ontdekken in het spelen waar je blij, bang, boos of verdrietig van wordt. Wanneer jij mij durft te vertrouwen gaan we spelen over wat er gebeurd is en zoeken we naar nieuwe manieren of oplossingen. Als jij je weer fijn voelt van binnen en je ouders weten hoe ze jou kunnen helpen gaan we stoppen met de speltherapie.